Grill- und Schutzhütte "Auf Hahn"

Graach · Mosel

Hier bei der Grill- und Schutzhütte "Auf Hahn" ist auch der Graacher Schießstand zu finden.

Grill- und Schutzhütte "Auf Hahn"


Gemeinde- und Verkehrsbüro Graach
Hauptstr. 94
54470 Graach

Web: http://www.graach.de
E-Mail: info@graach.de
Tel.: (0049) 6531 2541
Fax: (0049) 6531 915152